SHIRU

SHIRU

Ngày nay, súp hiện diện ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, trong rất nhiều nền ẩm thực truyền thống khác nhau. Các món súp truyền thống cũng có thể cung cấp cái nhìn khái quát về lịch sử ẩm thực của một đất nước, và súp Nhật Bản cũng vậy.